ราวบันได - ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้แคมปัส

 

ราวบันได (hand rail) เป็นแผ่นไม้ที่ทอดยาวระหว่างเสาที่ตั้งบนแม่บันได มีหน้าที่ให้ความปลอดภัยสาหรับผู้ใช้ และเพิ่มความสวยงามให้กับบันได ความสูงของราวบันได ส่วนมากสูงประมาณ 80-100 ซม. หรือเท่ากับระยะมือจับขนาดจับ พอดีมือและได้สัดส่วนกับบันได เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2“- 2 1/2“ลูกกรง เป็นที่จับยึดราวกันตกให้แข็งแรง ออกแบบได้หลากหลาย โปร่ง-ทึบ ตั้ง-นอน

 

 

 

วิธีการคำนวณราวบันไดไม้


การติดตั้งราวบันไดไม้ จำเป็นต้องตัดแต่งลักษณะเพื่อเข้ากับหน้างานตามแบบบันได, ดังนั้นเพื่อการคำนวณราวบันไดไม้อย่างถูกต้องควรจะคำนวณระยะราวตามความยาวจริง และเผื่อความยาว 1 - 2 เมตร เช่น พื้นที่ติดตั้งราวบันไดยาวรวม 10 เมตร , วิธีคำนวณ 10 x 120% = 12เมตร

 

องค์ประกอบของบันไดมีอะไรบ้าง

   แม่บันได (Strings or Stringers) คือคานที่พาดระหว่างพื้นกับพื้นที่เราต้องการทาบันไดขึ้นไป มีหน้าที่รองรับลูกบันได ที่ติดอยู่กับแม่บันไดเป็นขั้นๆ นอกจากนี้แม่บันไดก็ยังเป็นส่วนที่รับและถ่ายน้าหนักที่มากดบนบันไดไปสู่คานด้วย

 

ลูกนอน (Tread) คือแผ่นไม้ที่วางในแนวนอนเป็นระยะพอดีกับก้าวที่ขึ้นบนบันได สาหรับความกว้างของลูกนอน ควรเป็นระยะพอดีกับช่วงก้าวเท้าขึ้นบันได มีความกว้างประมาณ 20-30 ซม. หรือมีความกว้างพอที่จะวางเท้าเต็มพอดี เพื่อจะได้เดินขึ้นลงสะดวก ส่วนความยาวของลูกบันไดนั้น ควรจะอยู่ระหว่าง 1-2 เมตร ลูกตั้ง (บังขั้น, Riser) คือแผ่นไม้ที่ปิดระหว่างระยะห่างของลูกนอนแต่ละลูก ลูกตั้งของบันไดนั้น จะมีความสูง หรือความห่างระหว่าง 17.5-18 ซม.อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีเรียกว่า “บันไดทึบ” มีลูกตั้ง + ลูกนอน

 

 

ลูกตั้ง (บังขั้น, Riser) คือแผ่นไม้ที่ปิดระหว่างระยะห่างของลูกนอนแต่ละลูก ลูกตั้งของบันไดนั้น จะมีความสูง หรือความห่างระหว่าง 17.5-18 ซม.อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีเรียกว่า “บันไดทึบ” มีลูกตั้ง + ลูกนอน 

 

จมูกบันได (Nosing) ส่วนยื่นของลูกนอนจากขอบลูกตั้ง

 

Visitors: 3,489