ไม้มะค่า


ไม้มะค่าเป็น ไม้เนื้อแข็งมีสีออกเหลืองส้ม ต้นไม้มะค่านั้น เป็นต้นไม้ต้นขนาดใหญ่

เปลือกของไม้มะค่านั้นจะมีสีน้ำตาลอ่อนหรือออกชมพูอมน้ำตาล ม้มะค่าเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งเหนียว ทนทาน สีออกเหลืองส้ม

 ดังนั้นมันจึงเหมาะกับการนำมาทำเป็นไม้แปรรูปต่าง ๆ 

ได้ดีไม่ว่าจะเป็นปาร์เก้มะค่า บันได อีกทั้งสามารถนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ และทำโต๊ะไม้แผ่นใหญ่ได้อีกด้วย


Visitors: 3,489